5 Wyzwania i rozwiązania związane z kalibracją narzędzi dynamometrycznych

Prawda czy fałsz: Przy prawidłowym użytkowaniu narzędzia dynamometryczne zachowują swoją dokładność. Jeśli wybrałeś odpowiedź fałszywą, to prawda. Nawet przy odpowiednim przechowywaniu i użytkowaniu - lub nieużywaniu w ogóle - każde narzędzie dynamometryczne wymaga rutynowej kalibracji pod kątem dokładności i powtarzalności, także narzędzia ręczne. Bez kalibracji momentu obrotowego niedokładności w dokręcaniu śrub wynikające z niewłaściwego ustawienia narzędzi mogą mieć katastrofalne skutki dla wyników montażu i wyniku finansowego.

Jednak kalibracja momentu obrotowego nie zawsze jest prosta - często po drodze pojawiają się problemy. W tym artykule omówimy pięć problemów związanych z kalibracją momentu obrotowego, na które należy zwracać uwagę i podamy pomocne rozwiązania dla każdego z nich. Zacznijmy od podsumowania typów narzędzi, które wymagają kalibracji momentem obrotowym, aby utrzymać procesy montażowe na właściwym torze.

Narzędzia, które wymagają kalibracji momentem obrotowym

Choć może to być zaskakujące, wszystkie narzędzia dynamometryczne i śrubowe wymagają rutynowej kalibracji. Zakres ręcznych i elektrycznych narzędzi wymagających kalibracji momentu obrotowego jest szeroki i obejmuje:

  • Ręczne klucze dynamometryczne
  • Hydrauliczne klucze dynamometryczne
  • Pneumatyczne klucze dynamometryczne
  • Elektryczne klucze dynamometryczne
  • Akumulatorowe klucze dynamometryczne
  • Mnożniki momentu obrotowego
  • Przetworniki momentu obrotowego
  • Manometry


W następnym rozdziale przeanalizujemy kilka problemów związanych z kalibracją momentu obrotowego oraz przedstawimy rozwiązania, które pomogą uniknąć błędów w dokręcaniu śrub.

5 Wyzwania i rozwiązania związane z kalibracją momentu obrotowego

Poniżej przedstawiono kilka wyzwań związanych z kalibracją momentu obrotowego oraz rozwiązania, które należy rozważyć:

Wyzwanie nr 1: Przestrzeganie rutynowego harmonogramu kalibracji

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) podaje, że klucz dynamometryczny musi być kalibrowany co 12 miesięcy lub 5 000 użyć. Chociaż nie dla każdego narzędzia obowiązują takie normy, wszystkie narzędzia dynamometryczne wymagają rutynowej kalibracji, bez względu na to, jak często są używane i jak są przechowywane. Pominięcie tych rutynowych kalibracji może zwiększyć ryzyko uszkodzenia śruby.

Rozwiązanie: Wykorzystaj automatycznie generowane przypomnienia z kalendarza, takie jak nasze powiadomienia o ponownej kalibracji, aby zasygnalizować, że zbliża się termin następnej kalibracji.

Wyzwanie 2: Szybki dostęp do danych kalibracyjnych w terenie

Brak dostępu do historycznych danych dotyczących kalibracji narzędzi to wyzwanie związane z kalibracją momentu obrotowego, które może mieć wpływ na dokładność i powtarzalność dokręcania śrub. Nowsze technologie, takie jak kody QR, ułatwiają szybkie skanowanie i ujawnianie krytycznych danych kalibracyjnych podczas pracy w terenie, co pomaga zatwierdzić ustawienie momentu obrotowego i poprawić dokładność.

Rozwiązanie: Upewnij się, że Twoje laboratorium kalibracyjne zapewnia cyfrowy dostęp do najnowszych danych dotyczących kalibracji momentu obrotowego, takich jak nasze kody QR, które umieszczamy na Twoim sprzęcie w celu szybkiego skanowania w terenie.

Wyzwanie nr 3: Unikanie utraty sprzętu i przestojów

Kolejnym wyzwaniem związanym z kalibracją momentu obrotowego jest ryzyko utraty sprzętu podczas transportu do i z laboratorium kalibracyjnego. Nieprzewidywalny transport i długi czas realizacji mogą również zwiększyć ilość krytycznych przestojów, co zwiększa zapotrzebowanie na usługi kalibracji na miejscu i szybką realizację zleceń, aby sprostać tym wyzwaniom.

Rozwiązanie: Rozważ usługę mobilnej kalibracji momentu obrotowego i naprawy, aby uniknąć kosztów transportu i utraty sprzętu oraz nieprzewidywalnego czasu transportu, który wydłuża czas przestoju.

Wyzwanie nr 4: Ograniczenie strat finansowych i ryzyka awarii produktu

Rozwiązanie problemu ograniczenia strat finansowych i ryzyka awarii produktu jest związane z dokładnością kalibracji momentu obrotowego. Prawidłowo skalibrowane narzędzie dynamometryczne pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze na inspekcjach kontroli jakości, materiałach produkcyjnych i robociźnie. Powtarzalna dokładność może także zmniejszyć ryzyko awarii produktu w trakcie eksploatacji, co pozwala uniknąć kosztów gwarancji i przeróbek.

Rozwiązanie: Upewnij się, że Twoje laboratorium kalibracyjne oferuje bardzo ścisłe obliczenia niepewności, aby zapewnić większą dokładność i ograniczyć straty.

Wyzwanie nr 5: Wybór właściwego laboratorium kalibracji momentu obrotowego

Nie wszystkie laboratoria kalibracji momentu obrotowego stosują się do tych samych wytycznych jakościowych lub zdecydowały się uzyskać akredytację ISO/IEC 17025, co stanowi wyzwanie dla firm poszukujących dostawcy usług o wysokiej jakości i kompetencjach technicznych.

Rozwiązanie: Poszukaj laboratorium kalibracyjnego posiadającego akredytację ISO/IEC 17025 i dziesięciolecia doświadczenia, takiego jak nasze, aby mieć pewność, że Twoja praca zostanie wykonana prawidłowo.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach kalibracji narzędzi dynamometrycznych, odwiedź naszą stronę internetową, zamów usługi kalibracji lub zadzwoń do naszych doświadczonych ekspertów pod numer (888) 315-0175. Z ponad 20-letnim doświadczeniem, jesteśmy akredytowanym, technicznie kompetentnym i zorientowanym na jakość laboratorium kalibracyjnym o doskonałej dokładności i powtarzalności.

Autor