Strona główna -> RBR

 
 AUTOMATYCZNY KOCIOŁ GRZEWCZY typu

 RBR-EKOUNIWERSAL 


Kotły typu EKOUNIWERSAL zostały wyposażone w żeliwny palnik retortowy
II-giej generacji oraz w pełni adaptacyjny sterownik eCoal.pl


      Inteligentny system regulacji procesu spalania paliw stałych w kotle małej mocy dla ogrzewnictwa indywidualnego – oparty na sterowniku eCoal.pl  i palniku retortowym BRUCER – zdobył złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii  BRUSSELS INNOVA 2009 w Brukseli.

 

  

         RBR EKOUNIWERSAL  - stalowy kocioł wodny centralnego ogrzewania produkowany przez naszą firmę wyposażony jest w najlepsze na rynku rozwiązania  służące efektywnemu spalaniu paliw stałych. Świadczy o tym certyfikat na“znak bezpieczeństwa ekologicznego” w najwyższej klasie “A” wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu). Oznacza to, że należy on do grupy urządzeń o najniższej emisji szkodliwych dla środowiska związków, a także charakteryzuję się wysoką sprawnością. Kocioł ten zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych (temperatura wody w układzie grzewczym nie może przekraczać 90ºC). Jest on przeznaczony do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania pracujących w systemie otwartym z obiegiem wymuszonym, oraz posiadających zabezpieczenia zgodne z normami  PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27.

 

 Zalety kotła  RBR EKOUNIWERSAL

 •      automatyczna praca - nie wymaga stałej obsługi

 •      5-cio letnia gwarancja na korpus kotła

 •     obrotowy wylot spalin zlokalizowany na górze kotła

 •      zaawansowany system regulacji spalania  eCoal.pl

 •      żeliwny palnik retortowy spalający gorsze rodzaje paliw jak również pellety,
  ziarna zbórz, suszone pestki itp.

 •      wysoki komfort obsługi: uzupełnianie zasobnika węgla raz na kilka dni

 •     nieskomplikowane czyszczenie

 •      niski koszt eksploatacji

 •      bezpieczeństwo eksploatacji

 •      wysoka sprawność cieplna 

 •      możliwość podłączenia bojlera ciepłej wody użytkowej

 •      możliwość współpracy z każdym nowoczesnym systemem C.O. i układem jego regulacji

 •      zużycie węgla o 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach

 •      niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery potwierdzona Świadectwem na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego

 •       wymiennik wykonany ze stali o podwyższonych parametrach

 •      estetyczna obudowa

 •      rozsądne koszty inwestycji zwracające się w ciągu 2-3 lat eksploatacji.  

 

  INTELIGENTNY SYSTEM REGULACJI PROCESEM SPALANIA.PRZYKŁADOWE KOTŁY RBR-EKOUNIWERSAL
ZAREJESTROWANE NA PLATFORMIE eSterownik.pl

https://esterownik.pl/sterownik/353
https://esterownik.pl/sterownik/360
https://esterownik.pl/sterownik/141
https://esterownik.pl/sterownik/346
https://esterownik.pl/sterownik/330
Sterownik eCoal.pl eliminuje konieczność ingerencji użytkownika w proces regulacji pracy kotła, zarówno w fazie rozpalania kotła, jak i w trakcie bieżącej eksploatacji. Ingerencja użytkownika lub serwisanta jest zbędna także w przypadkach zmiany rodzaju stosowanego paliwa węglowego (zmiany parametrów energetycznych paliwa). Parametry spalania ustalane są automatycznie przez sterownik – ani serwis ani obsługa nie może ich ustawiać lub zmieniać. Przechodzenie w stan podtrzymania żaru odbywa się tylko w sytuacjach wyjątkowych.

 

 Więcej informacji na stronie producenta eCoal.pl 

 

                                                                    

widok panelu do komunikacji z komputerem

 
Cechy sterownika eCoal.pl:

    -   sterownik dobiera optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin.

-     parametry spalania są ustalane automatycznie przez sterownik – serwis i obsługa nie może ich ustawiać ani zmieniać.

-     ciągła praca kotła  w zakresie mocy już od 5 kW.

-     możliwość spalania gorszych gatunków węgla.

-     ustawianie parametrów serwisowych pracy regulatora oraz kalibracja czujników za pomocą komputera.

-     możliwość zapisywania w pamięci sterownika alarmów i innych zdarzeń – ułatwia to bardzo prace serwisowe.

-    możliwość zapisywania w pamięci sterownika parametrów pracy kotła - te informacje mogą służyć do rozpatrywania reklamacji.

-     możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla centralnego ogrzewania w cyklu dobowym i tygodniowym.

-     możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla ciepłej wody użytkowej w regulatorze CWU i pogodowym w cyklu dobowym i tygodniowym.

-     możliwość zdalnego ustawiania parametrów pracy sterownika z każdego miejsca na świece przy pomocy przeglądarki internetowej.

-     aktualizacja oprogramowania przez internet.PRZYDATNE LINKI©copyright 2008 firmainstalco.pl ZABRANIA SIĘ wykorzystywania materiałów zawartych na stronie bez PISEMNEJ  zgody właściciela tj. Firmy INSTALCO z siedzibą w Łaszczowie